LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Rudolf Steiner Stiftelsen- Ekgården/Lilla Lindå & Rosenhill

Tfn: 0156-26 981

Besöksadress: Länsmansvägen 11 A och 13, VAGNHÄRAD
Postadress: 61972 VAGNHÄRAD
Föreståndare: Peter Friemann, 070 013 27 58
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Målgruppen är ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. (LSS §1 p1).

Verksamhetsinriktning: Ekgårdens gymnasiesärskola i Vagnhärad är en läkepedagogisk verksamhet med en helhetslösning för eleverna. Vi har både boende på elevhem och gymnasiesärskola (individuellt program verksamhetsträning). Placering sker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Till Ekgårdens skola hör två elevhem, Lilla Lindå med plats för fem elever och Rosenhill med plats för fem elever. De båda elevhemmen ligger centralt i Vagnhärad. Båda elevhemmen har ett tätt samarbete med föräldrar och skola. För varje elev upprättar vi på elevhemmen en individuell genomförandeplan.

Geografi: Vår skola ligger i lantlig miljö vid infarten till Vagnhärad i Sörmland. Våra två elevhem Rosenhill och Lilla Lindå ligger nära tågstationen och har trädgård ner mot Trosaån.

Huvudman: Rudolf Steiner Stiftelsen

Org nr: 815600-5509

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Rudolf Steiner Stiftelsen- Ekgården/Lilla Lindå & Rosenhill" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
CP
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi