LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Dubo Resurscenter AB

Tfn: 08-37 27 50

Besöksadress: Ljunglöfsvägen 20-22, BROMMA
Postadress: Ljunglöfsvägen 20-22, SE-168 52 BROMMA
Föreståndare: Helena Josephson, 073-9262818
Placeringsansv: Jan-Olov Nygren, 070-4336726
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Barn och ungdomar 11-23 år

Verksamhetsinriktning: Boende för autistiska ungdomar med sådana funktionshinder att de omfattas av LSS-lagstiftningen.

Geografi: Stockholm

Huvudman: Dubo Resurscenter AB

Org nr: 556533-4017

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten eller LSS-handläggare tar kontakt om eventuell ledig plats. Möte bestäms för närmare information.

Språk: Engelska,Kurdiska,Persiska,Tyska,Italienska,Spanska

Övriga upplysningar: Gruppen innehåller teckenspråkskunnig personal

"Dubo Resurscenter AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO