Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Dubo Resurscenter AB

LEDIG PLATS 2 september
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Antal platser: 5
Besöksadress: Ljunglöfsvägen 20-22, BROMMA
Kommun: Stockholm
Org nr: 556533-4017
Webbplats: http://www.duboresurscenter.com

Målgrupp

Barn och ungdomar 11-23 år

Verksamhetsinriktning

Boende för autistiska ungdomar med sådana funktionshinder att de omfattas av LSS-lagstiftningen.

Geografi

Stockholm

Huvudman

Dubo Resurscenter AB

Org nr

556533-4017

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Socialtjänsten eller LSS-handläggare tar kontakt om eventuell ledig plats. Möte bestäms för närmare information.

Språk

Engelska,Kurdiska,Persiska,Tyska,Italienska,Spanska

Övriga upplysningar

Gruppen innehåller teckenspråkskunnig personal

Dubo Resurscenter AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-37 27 50
E-postadress: dubo@duboresurscenter.com

Föreståndare:
Anneli Kettner, 072-8532634

Placeringsansvarig:
Jan-Olov Nygren, 070-4336726

Postadress:
Ljunglöfsvägen 20-22 SE-168 52 BROMMA

Sökkategorier

Lagrum
LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Intellektuell funktionsnedsättning
Neuropsykiatriska diagnoser

Målgrupp
Pojkar och flickor

Personkrets
LSS1

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO