Villagatan LSS
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Främja Badstigen

Tfn: 08-551 706 66

Besöksadress: Badstigen 12, JÄRNA
Postadress: 153 35 JÄRNA
Föreståndare: Verksamhetsanavarig Frode Wendelboe, 0733-45 89 35
Platsantal: 3
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Ungdomar 15-21 år. Främja bedriver socialt omsorgsarbete utifrån lagstiftningarna SoL och LSS för personer som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag

Verksamhetsinriktning: Det framgår av ansökningshandlingarna att Främja AB har målsättningen att bedriva omsorgsverksamhet av högsta kvalitet, grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatserna som ges. Huvudmannens ändamål är att erbjuda insatsen utifrån den läkepedagogiska och socialterapeutiska riktningen. Huvudmannen beskriver att det finns en tanke att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling.

Geografi: Badstigen och Skarpskytten är två villor i centrala Järna, ca 35 minuters bilresa från Stockholm city. I båda villorna kan du bo tillsammans med två till tre andra ungdomar.

Huvudman: Främja AB

Org nr: 556840-8172

Övriga upplysningar: Främja har ett nära samarbete med gymnasieskolan Novalis i Järna (http://novalisgymnasiet.se) och tillsammans utarbetar vi ett utbildningskoncept som är individuellt anpassat till dig, dina behov och förutsättningar. De flesta ungdomar som bor hos oss har flera regelbundna fritidsaktiviteter, till exempel ridning, (http://www.ridterapi-novalis.se) övningskörning, bollsporter och badhusbesök.

"Främja Badstigen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi