LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Främja Skarpskyttevägen

Tfn: 072 450 1024

Besöksadress: Skarpskyttevägen 11, JÄRNA
Postadress: 115 36 JÄRNA
Föreståndare: Alastair Titchmarsh, 072 450 1024
Placeringsansv: Alastair Titchmarsh, 072 450 1024
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Ungdomar 12-21 år med stöd av LSS 9:8

Verksamhetsinriktning: Främja utgår från det socialterapeutiska förhållningssättet där målsättningen är att tilltala det individuella i varje människa och att erbjuda ett meningsfullt sammanhang med lagom stora utmaningar. Våra medarbetare betraktar omsorg som ett konsthantverk. Det handlar om att vara kreativ i det dagliga mötet och att verka skapande i varje situation. Främja vill tillhandahålla rörlighet men samtidigt erbjuda struktur och rytm. Vår erfarenhet är att varje människa bär på unika möjligheter till utveckling och det är vår huvuduppgift att skapa de förutsättningar som krävs för att utveckling ska kunna ske. Förutsättningarna skapar vi genom att anpassa den omgivande miljön och att alltid tala till det individuella hos varje människa. För oss är anpassning det absolut mest centrala i vårt arbete.

Vi vill främja individens mål och drömmar och röja undan det som står i vägen för att nå dit!
Läs gärna mera på www.framja.se

Skarpskyttevägen har ett nära samarbete med gymnasieskolan Novalis i Järna, www.novalisgymnasiet.se och tillsammans utarbetar vi ett utbildningskoncept som är individuellt anpassat till ungdomens behov och förutsättningar. De flesta ungdomar som bor på Skarpskyttevägen har flera regelbundna fritidsaktiviteter, till exempel ridning, övningskörning, bollsporter och badhusbesök.

Geografi: Skarpskyttevägen är en villa i centrala Järna, ca 35 minuters bilresa från Stockholm city. Här kan du bo tillsammans med tre andra ungdomar.

Huvudman: Främja AB

Org nr: 556840-8172

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndare alastair.titchmarsh@framja.se

Övriga upplysningar: Främja har även två familjehem i centrala Järna. Där kan vi ta emot barn och ungdomar med stöd utifrån Socialtjänstlagen.

"Främja Skarpskyttevägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi