LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Humanprogress Utsikten, Ungdomsboende

Besöksadress: Sunnemovägen 15 Järna, JÄRNA
Postadress: Box 36, 153 21 JÄRNA
Föreståndare: Miranda Tjärsta, 0708 - 256 787
Placeringsansv: Miranda Tjärsta, 0738-407194
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Barn och ungdomar längst till och med 21 år (23), med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så som autism eller
autismliknande tillstånd, utvecklingsstörning enligt 1§ 1p LSS.

Verksamhetsinriktning: I och med att de som bor på Utsikten oftast är tonåringar när de flyttar in och unga vuxna när de flyttar ut arbetar vi både i det läkepedagogiska och socialterapeutiska fältet. Det innebär i praktiken att när tonåringen flyttar in behöver han eller hon ofta tydliga ramar och mycket vägledning i vardagen. Vi har inga regler för reglernas skull, istället utarbetar vi tillsammans med den enskilde, utifrån nödvändighet, hur ramarna skall se ut.

Till exempel: jag börjar skolan klockan 8.00, för att komma upp på morgonen måste jag gå och lägga mig klockan 22.30. Min granne har större sömnbehov och därför måste jag vara tyst klockan 22.00.

När jag flyttar från Utsikten vill jag bo i en egen lägenhet och klara mig så självständigt som möjligt därför ansvarar jag för matlagning en dag i veckan tillsammans med medarbetare. Jag tvättar mina kläder och städar mitt rum med stöd av medarbetare etc.Vi arbetar för att individen utifrån sina individuella förutsättningar skall kunna ta ansvar för sin vardag. Det läkepedagogiska arbetet övergår successivt till ett mera socialterapeutiskt förhållningssätt. Detta innebär: från att vägleda och göra upp ramar och gränser, arbetar vi mera med fokus på eget ansvarstagande och självständighet.

Geografi: Utsikten är beläget i centrala Järna med fem minuters gångavstånd till buss. Tio minuter till pendeltåg och särskola. Fastigheten inrymmer tre rum för boende och två utslussningslägenheter. Övriga utrymmen är jourrum, kök med matplats, vardagsrum, badrum, tvättstuga, allrum och garage.

Huvudman: Humanprogress Utsikten AB

Org nr: 556629-7528

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Efter samtal, ansökan via vår blankett på hemsidan och därefter besök.

"Humanprogress Utsikten, Ungdomsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi