LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Mikaelgården Enebacken, Tobiashuset, Solglimt

Tfn: 08-551 500 68

Besöksadress: JÄRNA
Postadress: Brogärdet 9-24, 153 91 JÄRNA
Föreståndare: Stina Helene Peters, 073-938 88 78
Placeringsansv: Susanne Åberg, 070- 268 54 57
Platsantal: 5+5+3
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättning i åldern 7-17 år som är i behov av skolgång i nära anslutning till boendet. Vi vänder oss till både normalbegåvade barn och barn med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Verksamhetsinriktning: Mikaelgården erbjuder vård/behandling, undervisning och terapi för barn med neuropsykiatriska diagnoser och olika tilläggsdiagnoser/svårigheter. Vi är grundade i den läkepedagogiska/antroposofiska impulsen och arbetar med stöd av evidensbaserade metoder. Vi erbjuder en lugn, välstrukturerad miljö med en terapeutisk helhetslösning omfattande boende, fritid och Waldorfresurs skola (grundskola och grundsärskola). På Mikaelgården finns även fyra HVB boenden för samma målgrupp.

Geografi: Södertälje kommun, Järna. Fem mil söder om Stockholm.

Huvudman: Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Inst. (Icke vinstdrivande)

Org nr: 815600-2795

Upptagningsområde: Hela landet

"Mikaelgården Enebacken, Tobiashuset, Solglimt" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi