LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Saltå By LSS-ungdomsboende

Tfn: 08-551 501 49

Besöksadress: Saltå By, JÄRNA
Postadress: Saltå 2, 153 91 JÄRNA
Föreståndare: Christian Texier/Annelie Gustafsson
Platsantal: 30
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Ungdomar

Huvudman: Föreningen Saltå By

Org nr: 915600-2389

Upptagningsområde: Hela landet

"Saltå By LSS-ungdomsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Vårdpedagogik
Läkepedagogik