LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Solberga by

Tfn: 08-551 501 26

Besöksadress: Solberga by, JÄRNA
Postadress: Solberga 27, SE-153 91 JÄRNA
Föreståndare: Verksamhetschef Johan Strömgren, 08-51931313
Placeringsansv: Johan Strömgren, 0734110133
Platsantal: 9:8 - 34 platser, 9:7 - 12 platser, 9:6 - 8 platser
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Barn och Ungdomar i grundsärskola åk 1-9.

Verksamhetsinriktning: Solberga by är en idéburen, icke vinstdrivande verksamhet med en helhetslösning för barn och ungdomar.
Vi har LSS- boende och fritidsaktiviteter i en vacker och genomtänkt miljö.
Vi har grundsärskola vilket innebär att ett beslut om särskola krävs.
Vår styrka är att erbjuda en trygg och trivsam livsmiljö för våra barn och ungdomar, vi arbetar med ett flertal olika
kommunikationsverktyg för att göra vardagen så begriplig och hanterbar som möjligt.
Skolan arbetar enligt Waldorfskolans kursplan, anpassad till elevens behov.
Vi tar emot elever redan från 6 års ålder.
Just nu finns platser i på våra elevhem.

Geografi: Järna, Södertälje Kommun. Fem mil söder om Stockholm

Huvudman: Föreningen Solberga by

Org nr: 815600-0823

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakta via telefon 08-51931313 eller mail johan.stromgren@solbergaby.se eller mail pontus.wallin@solbergaby.se

Övriga upplysningar: Föreningen Solberga by är idéburen, icke vinstdrivande verksamhet.

"Solberga by" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LOV-godkänd
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Läkepedagogik