LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Guldfällen Ekebo

Mobil: 0736550219

Besöksadress: Skillebyholm, JÄRNA
Postadress: Skillebyholm 4, 153 91 JÄRNA
Föreståndare: Benedict Von Schoultz, 0736550219
Placeringsansv: 0736550219
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Ungdomar från 15-18 år eller till dess ungdomen avslutat skolan.

Verksamhetsinriktning: I början av 2016 öppnade Stiftelsen Guldfällen ett nytt ungdomsboende enligt LSS 9§8 med fyra platser beläget alldeles i närheten av Skillebyholms gård. Boendet är inrymt i ett mycket naturskönt område med utsikt mot havet.

I boendet anpassar vi genomgående omsorgen efter den enskildes specifika behov och förutsättningar. Vi har ett nära samarbete med Novalisgymnasiet som har undervisningslokaler alldeles bredvid tågstationen centralt i Järna. Vi kan därigenom erbjuda en helhetslösning med skola och boende i nära anknytning till varandra. Skillebyholms natursköna park med djur och trädgårdsodlingar erbjuder en trygg och rogivande miljö.

Huvudman: Stiftelsen Guldfällen

Org nr: 815601-0772

Upptagningsområde: Hela landet

"Stiftelsen Guldfällen Ekebo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi