LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Viljero Knivsta LSS

Tfn: 072-396 68 72

Besöksadress: Karlsgård 34, Knivsta
Postadress: 741 90 Knivsta
Placeringsansv: Emma Sörell, 0734308640
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Viljero Knivsta LSS är ett boende för barn och ungdomar mellan 11 till 19 år. Målgruppen är personkrets 1 med särskilt fokus på individer med stort tillsynsbehov och utmanande beteende.

Geografi: Boendet är beläget i en större villafastighet i Knivsta Kommun mellan Stockholm och Uppsala.

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Viljero Knivsta LSS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se