LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Främja Södra parkvägen i Uppsala

Tfn: 018-300610

Besöksadress: Uppsala
Postadress: Södra parkvägen 1, 756 45 Uppsala
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: LSS personkrets 1.
Från 12 år.

Huvudman: Främja AB

Övriga upplysningar: Barn och ungdomar från 12 år

"Främja Södra parkvägen i Uppsala" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Pojkar och flickor