LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Idunagatan LSS

Tfn: 072-548 85 03

Besöksadress: Idunagatan 5A, Uppsala
Postadress: 753 33 Uppsala
Föreståndare: Nicole Behr, 073-432 62 53
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Uppsala Idunagatan är ett boende för ungdomar, 15-21 år, med Aspergers syndrom och högfungerande autism.

Verksamhetsinriktning: Idunagatan LSS ligger centralt i Svartbäcken, Uppsala. Huset består av 8 stycken lägenheter med ett rum och kök samt stort badrum med dusch. Det finns också ett gemensamt vardagsrum med TV, TV-spel, gemensamt kök och gemensam tvättstuga. Hos oss bor du i din egen lägenhet. Vårt mål är att du ska bli så självständig som möjligt. Vi vill gärna hjälpa dig att uppnå dina drömmar och tidigare boende hos oss har simmat med delfiner, haft egna vernissage och tagit körkort.


Den boende får erfarenhet av att sköta sitt rum/lägenhet själv eller i samarbete med personal, enligt följande:

-Klädvård och hygien
-Planering av och inköp till hushållet
-Möblering av rummet/lägenheten
-Budget för vad hushållet kostar
-Kost och matlagning (enskilt eller i grupp)
-Städning
-Samarbeta med fastighetsägare och övriga ungdomar för att skapa trivsel i fastigheten och i trädgården.


Skola
Vi samarbetar med ett flertal skolor i Uppsala, som har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med individuella studieplaner för elever, så att de bästa förutsättningarna ges ungdomen för att kunna ges möjlighet att läsa in grundskoleämnen och gymnasium Personalen stöttar ungdomen med läxor och att uppnå målen enligt skolplanen. Boendet samarbetar med skolan och deltar på möten efter ungdomens önskemål.


Vårt arbetssätt
Målet för den unge är ett självständigt liv och att verka i sammanhang där hon/ han trivs och utvecklas som medmänniska. Utgångspunkten är alltid hennes/ hans förutsättningar och intressen där vi fokuserar på individens bra egenskaper och kunskap. Vi arbetar med kognitiv affektiv träning för att öka kommunikationsfärdigheterna samt visuell struktur och använder oss mycket av surfplatta och mobiltelefon som kommunikationsmedel (surfplatta får man av oss vid inflyttning). Boendet verkar för ett nära samarbete med de människor som står ungdomen nära i vardagen och i framtiden.


Praktik och extrajobb
Boendet stöttar den unge med att söka praktik efter önskemål eller helg/sommarjobb. Praktik och extrajobb är bra erfarenheter att ta med in i vuxenlivet.


Aktiviteter och sysselsättning
Varje dag erbjuds gemensamma aktiviteter på boendet. De flesta aktiviteter är dock individuella och man diskuterar kommande veckas aktiviteter tillsammans med kontaktman eller personal. Idunagatan LSS har en egen bil och personalen kan därför skjutsa till och från skolan och på aktiviteter. Vill man inte åka bil kan man få hjälp att åka kommunalt.
Vi har mycket aktiviteter på boendet, både i grupp och enskilt. Exempel på aktiviteter är bland annat ridning, utflykter, bowling, fika på stan, promenader, biobesök, restaurangbesök, konserter, nöjesparker och studiecirklar i bland annat matlagning/bakning.


Samverkan
Boendet verkar för nära samarbete med de människor som står ungdomen nära i vardagen och i framtiden. Vi tycker det är oerhört viktigt att ta del den unges och dennes familjs livserfarenheter.

Kommunikationsträning
Boendepersonal hjälper den unge att sätta upp mål i syfte att denne ska bli bättre på att kommunicera och öka förståelsen om sig själv samt att bättre kunna samspela med andra människor. Vi utgår från kognitiv affektiv träning för att öka kommunikationsfärdigheterna.

Stressreduktion
Programmet är anpassat till personer med Aspergers syndrom och en annorlunda perceptionsupplevelse, som kan orsaka stress. Träningen sker individuellt och i grupp.

Vår personal
Vår personal är utbildade beteendevetare, behandlingsassistenter, undersköterskor och elevassistenter. Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att alla som flyttar in hos oss får två kontaktmän som arbetar på enheten och som har huvudansvaret för den individuella planeringen för ungdomen. Ungdomen har själv rätt att välja/byta kontaktman för att skapa en bra dynamik.

Vi ger dig "det lilla extra".

Utgångspunkten på Idunagatan är alltid individens förutsättningar och intressen och vi jobbar för att stärka självkänslan hos individen.

Geografi: Idunagatan ligger centralt i Uppsala, i Svartbäcken, i ett villaområde.

Huvudman: Humana LSS

Upptagningsområde: Hela landet

"Idunagatan LSS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Neuropsykiatriska diagnoser
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO