Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Idunagatan LSS

Besöksadress: Idunagatan 5, Uppsala
Postadress: Uppsala
Föreståndare: Jenny Lundgren, 072-2028709
Placeringsansv: Henrik Karlsson, 073-078 99 02 alt. 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Uppsala Idunagatan är ett boende för ungdomar, 15-21 år, med Aspergers syndrom och högfungerande autism.

Verksamhetsinriktning: Målet för den unge är ett självständigt liv och att verka i sammanhang där hon/ han trivs och utvecklas som medmänniska. Utgångspunkten är alltid hennes/ hans förutsättningar och intressen.

Vi verkar för ett nära samarbete med ungdomens familj och anhöriga. Vi erbjuder ungdomen möjlighet att läsa in grundskoleämnen och gymnasium på Lundellska skolan i Uppsala, med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med individuella studieplaner för elever med Aspergers syndrom och autism. Vi stöttar med att skapa och vidmakthålla ungdomarnas fritidsintressen.

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Idunagatan LSS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Neuropsykiatriska diagnoser
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO