Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlstads Kommun Elevhem Långgatan

Tfn: 054-540 50 00
Fax: 054-183 486

Besöksadress: Långgatan 35, Karlstad
Postadress: 652 22 Karlstad
Föreståndare: Ditte Stensson
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Verksamhetsinriktning: Långgatan 35 är ett av fyra elevhem i Karlstad. Elevhemmet vänder sig till ungdomar från andra kommuner som under sin gymnasietid i Karlstad har behov av ett boende med stöd. Verksamheten bedrivs dygnet runt måndag till fredag under terminerna.

Huvudman: Karlstads Kommun

Org nr: 212000-1850

"Karlstads Kommun Elevhem Långgatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO