LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sollefteå Kommun Barn o ungdomsboendet

Tfn: 0620-682 928

Besöksadress: Ärtriksvägen 2D, SOLLEFTEÅ
Postadress: 881 33 SOLLEFTEÅ
Föreståndare: Chatrine Westin
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Verksamhetsinriktning: Boende

Huvudman: Sollefteå Kommun

"Sollefteå Kommun Barn o ungdomsboendet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO