LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Viljan Asperger Centrum, Viljan 32 ungdomsboende

Tfn: 0768-999862

Besöksadress: Hopslagarvägen 32 A-D, RAMNÄS
Postadress: 730 60 RAMNÄS
Föreståndare: Enhetschef Mikael Tallberg, 0768-999862
Placeringsansv: Ewa Sandberg, 0768-999863
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Ungdomar, Vuxna

Verksamhetsinriktning: Ungdomar och vuxna med autismspektrumstörning.

På Viljan Asperger Centrum hus 32 finns sex platser för ungdomar i åldrarna 16-23 år. Varje elev har eget rum på övervåningen med badrum i nära anslutning. På nedervåningen finns personalrum, kök och allrum.

Vi erbjuder en helhetslösning med boende med ett strukturerat och individanpassat innehåll med hög personaltäthet. Arbetet på boendet syftar till att den boende skall nå sin fulla potential avseende självständighet, välmående och egen utveckling. Exempel på redskap som vi använder oss av är ART, sociala berättelser, ritprat, massage, taktilstimulering, bildterapi mm. Vi satsar mycket på att de boende skall ha en stimulerande och utvecklande fritid och de boende har även möjlighet att få utbildning på Viljan friskola som är en gymnasieskola i det lilla formatet anpassad för målgruppen.

Viljan har funnits sedan 1999 och personalen är välutbildad, har god kunskap om Asperger syndrom och erfarenhet av arbete med ungdomar.

Geografi: 140 km väster om Stockholm och 25 km norr om Västerås

Huvudman: Viljan Asperger Centrum AB

Org nr: 556597-5421

"Viljan Asperger Centrum, Viljan 32 ungdomsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO