LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Viljan Asperger Centrum

Tfn: 072-9343856

Besöksadress: Hopslagarvägen 34, RAMNÄS
Postadress: Hopslagarvägen 28, 735 60 RAMNÄS
Föreståndare: Daniel Lindström, Anna Iwarson, Ewa Sandberg
Placeringsansv: Daniel Lindström 072-9343856, Anna Iwarson 072-3803850, Ewa Sandberg 0707999863
Platsantal: 29
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Ungdomar, Vuxna

Verksamhetsinriktning: Ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd

På Viljan Asperger Centrum finns 29 platser för ungdomar i åldrarna 16-23 år. De platserna är fördelade på fem olika hus med max 6 boende i varje hus. Varje elev har eget rum med badrum i nära anslutning.
Viljans boende ligger i nära anslutning till vår friskola som tar emot alla som bor på boendet. Läs gärna mer om vår skola på https://www.viljanfriskola.se/
Vi erbjuder en helhetslösning med boende med ett strukturerat och individanpassat innehåll med hög personaltäthet. Arbetet på boendet syftar till att den boende skall nå sin fulla potential avseende självständighet, välmående och egen utveckling. Exempel på redskap som vi använder oss av är ART, sociala berättelser, ritprat, massage, taktilstimulering, bildterapi mm. Vi satsar mycket på att de boende skall ha en stimulerande och utvecklande fritid och de boende har även möjlighet att få utbildning på Viljan friskola som är en gymnasieskola i det lilla formatet anpassad för målgruppen.

Viljan har funnits sedan 1999 och personalen är välutbildad, har mycket goda kunskap om autismspecrumtillstånd och erfarenhet av arbete med ungdomar.

Geografi: 140 km väster om Stockholm och 25 km norr om Västerås

Huvudman: Viljan Asperger Centrum AB

Org nr: 556597-5421

Upptagningsområde: Vi tar emot från hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi jobbar med att varje person som ska flytta in här hamnar rätt. Därför börjar vi med att ta emot studiebesök från LSS och föräldrar samt ta in utredningar innan den boende får komma och titta.

"Viljan Asperger Centrum" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi