LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bräcke diakoni Barn- och ungdomsboendet Östergården

Tfn: 031-50 27 19

Besöksadress: Bräcke Östergårds Väg 15 A, GÖTEBORG
Postadress: Box 210 62, 418 04 GÖTEBORG
Föreståndare: Verksamhetschef Ulla Andreasson, 031-50 27 19
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: 1. Bostad med särskild service för barn och ungdom med fysiska funktionshinder och/eller utvecklingsstörning.
2.Korttidsvistelse för barn och ungdomar.

Verksamhetsinriktning: Vi erbjuder boende för barn och ungdomar med olika funktionshinder. Boendet kan vara under både längre och kortare perioder. Under tiden samordnas insatser kring boende, behandling, medicinsk tillsyn och skola. Barnen och ungdomarna är i åldern från ett år till cirka 25 år.

Geografi: Östergårdens barn- och ungdomsboende finns på Hisingen i Göteborg

Huvudman: Bräcke Diakoni

Org nr: 857200-3104

Övriga upplysningar: Visste du att det finns en kamratförening för Bräcke Östergård
Läs mer på www.brackekamratforening.se

"Bräcke diakoni Barn- och ungdomsboendet Östergården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO