LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Gläntan - Villa Viking

Tfn: 0513-12604
Fax: 0513-12605

Besöksadress: Hasselvägen 1, Herrljunga
Postadress: Hasselvägen 1, 524 30 Herrljunga
Föreståndare: Madelene Norlander, 0736-28 78 08
Placeringsansv: Föreståndare, 0736-28 78 08
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Ungdomar med LSS-beslut om särskilt boende.
Målgrupp: Ungdomar 14-21 år med
Begåvningsnedsättning,
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, Asberger, Tourettes etc)
Beteendeproblematik (utåtagerande etc)
Psykiatrisk tilläggsproblematik
Utåtagerande beteende
Trauma, PTSD
Självskadebeteende

Verksamhetsinriktning: På Villa Viking eftersträvar vi att på ett kärleksfullt sätt ha så hemliknande förhållanden som möjligt. Vi jobbar för trivsamma miljöer, som även ungdomen är med och utformar.
Hälsan är vårt signum och vi sätter stort värde på både den fysiska och psykiska delen. Vi jobbar miljöterapeutiskt där ungdomarna bland annat är med och planerar, inhandlar och lagar måltiderna tillsammans med personal. Det läggs stor vikt vid hälsosam kost och ekologisk/svenskproducerad mat är viktigt för oss. Vi motiverar och stöttar ungdomarna att aktivera sig fysiskt i olika former, hittar något som passar varje individ. Att den fysiska och psykiska hälsan hänger ihop är för oss en självklarhet. Med hjälp av exempelvis kontaktmannasamtal i naturen kombinerar vi dem båda. Syftet med detta är även att ungdomen skall ges tid och möjlighet att uttrycka sig.
Vid den lugna sjön Säven ligger Gläntans sommarstuga där möjlighet till fiske, kanotpaddling, grill och övernattning ges. Ett andningshål i vardagen som även används för att främja ungdomens kontakt med naturen. Villa Viking har en hög personaltäthet för att kunna tillgodo se de individuella behov varje ungdom har. I urvalsprocessen läggs stor vikt på personlig lämplighet, vi väljer ”rätt” person och ger den utbildning som krävs, de skall passa våra värderingar och mål. Hos oss jobbar lugna, trygga, stabila vuxna som vågar stå kvar, jämt fördelat på kvinnor och män. Vi jobbar resultatinriktat för att ge ungdomarna de bästa förutsättningarna att lyckas i livet. Villa Vikings värdegrund innehåller, respekt, tillit, värme, ödmjukhet, trygghet, humor, tålamod och tydlighet vilket är något som genomsyrar hela verksamheten. Vi jobbar med ett salutogent förhållningssätt (KASAM) där vi fokuserar på det friska/positiva hos individen. All fast personal utbildas i rePULSE.
Tillsammans med familj och uppdragsgivare samverkar vi för att hitta en helhetslösning för varje ungdom, vilket bland annat innefattar en individanpassad skolgång. Vi har ett bra samarbete med närområdets skolor, både grund- och gymnasieskolor.
Såklart jobbar vi utifrån BBiC:s modell i genomförandet av insatserna. Vi jobbar med delmål, vilka vi mäter och följer upp kontinuerligt. Vi använder oss av pedagogiska hjälpmedel för att lättare kunna möta ungdomen på dennes nivå. Vi hjälper ungdomen att hitta en meningsfullhet i vardagen.

Geografi: I samhället nära tågstation och grönska. , se karta.

Huvudman: Gläntan AB

Org nr: 556701-0540

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: I samråd med föreståndare.

"Gläntan - Villa Viking" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Intellektuell funktionsnedsättning
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi