LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stöd & Resurs

Fax: 052231555

Besöksadress: Uddevalla
Postadress: Junogatan 7, 451 42 Uddevalla
Föreståndare: Lena Larsson, 0761184202
Placeringsansv: Lena Larsson, 0761184202
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Org nr: 556434–5691

"Stöd & Resurs" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS3
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning finns