LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Björklidens gruppbostad

Tfn: 0454-81000

Besöksadress: Froarpsv 55, ASARUM
Postadress: 374 53 ASARUM
Föreståndare: Elsie-Marie Hagström
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS - gruppbostad för äldre personer som hör till personkrets 1.

Gruppbostad för äldre personer med utvecklingsstörning. Hos 2 personer förekommer även rörelsefunktionsnedsättningar.

Huvudman: Karlshamns kommun

"Karlshamns kommun Björklidens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO