LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Dagsländevägens gruppbostad

Tfn: 0454-810 00

Besöksadress: Dagsländevägen 36, ASARUM
Postadress: Dagsländevägen 36, 374 51 ASARUM
Föreståndare: Elsie-Marie Hagström
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Både kvinnor/ flickor och män/pojkar

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS - gruppbostad - för personer med lätt - måttlig utvecklingsstörning.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Dagsländevägens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO