Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Kurirvägen i Asarum

Tfn: 0454-810 00

Besöksadress: Kurirvägen 1, ASARUM
Postadress: Kurirvägen 1, 374 53 ASARUM
Föreståndare: Agneta Lindblom Eriksson, 0454-819 61
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskilt stöd för vuxna. Gruppbostad för utvecklingsstörda och rörelsehindrade.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Kurirvägen i Asarum" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO