LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Odlingsvägens gruppbostad

Tfn: 0454-810 00

Besöksadress: Odlingsvägen 46, Asarum
Postadress: 374 50 Asarum
Föreståndare: Elsie-Marie Hagström
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Ungdomar.

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för vuxna enlig 9§ 9 LSS för personer som tillhör personkrets 2 enligt 1 § LSS.
För personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder som givit bestånde begåvningsnedsättning.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Odlingsvägens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO