LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ronneby kommun Gruppbostad Gamla Häradsvägen

Tfn: 0457-61 80 00

Besöksadress: Gamla Häradsvägen 3, BRÄKNE HOBY
Postadress: Gamla Häradsvägen 3, 370 10 BRÄKNE HOBY
Föreståndare: Inger Ohrstedt
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna. Personkrets 1

Verksamhetsinriktning: Gruppbostad. Verksamheten bedriver omsorg och stöttning i det dagliga livet till de boende i gruppbostaden.

Huvudman: Ronneby kommun

Org nr: 212000-0837

"Ronneby kommun Gruppbostad Gamla Häradsvägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO