Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ronneby kommun Södra Smålandsgatan

Tfn: 0457-617 670

Besöksadress: Kallingetorg 1, KALLINE
Postadress: Kallingetorg 1, 372 50 KALLINE
Föreståndare: Anna Larsson
Platsantal: 2+2
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Huvudman: Ronneby kommun

Org nr: 212000-0837

"Ronneby kommun Södra Smålandsgatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO