LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Erik Dahlbergsvägens gruppbostad

Tfn: 0454-81986

Besöksadress: Erik Dahlbergsvägen 7, Karlshamn
Postadress: 374 34 Karlshamn
Föreståndare: Lena C Nilsson
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS - gruppbostad. Personkrets 1

I verksamheten arbetar personalen med att stödja ochmotivera de boende i det dagliga livet. De arbetar med att ge de boende dagligt stöd och främja möjligheten till ett självständigt liv.

Personalen arbetar utefter upprättade genomförandeplaner samt med stimulerande arbetsscheman för att ge ett pedagogiskt och individuellt anpassat stöd.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Erik Dahlbergsvägens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO