LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns Kommun Björklidens Gruppbostad

Tfn: 0454-81975

Besöksadress: Froarpsvägen 55, KARLSHAMN
Postadress: Froarpsvägen 55, 374 53 KARLSHAMN
Föreståndare: Elsie-Marie Hagström
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Äldre

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för vuxna enligt 9:9 LSS - gruppbostad för äldre personer som hör till personkrets 1.
Gruppbostad för äldre personer med utvecklingsstörning. Hos 2 personer förekommer även rörelsefunktionsnedsättningar.

Huvudman: Karlshamns Kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns Kommun Björklidens Gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO