LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Erik Dahlbergsvägens gruppbostad

Tfn: 0454-810 98

Besöksadress: Erik Dahlbergsvägen 7, KARLSHAMN
Postadress: Erik Dahlbergsvägen 7, 374 34 KARLSHAMN
Föreståndare: Enhetschef Lena C Nilsson, 0454-810 98
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Gruppbostaden är för personer med omfattande tillsyn- och omvårdnadsbehov. Med mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändigt.

Verksamhetsinriktning: Att främja de enskildas möjlighet till ett självständigt liv.

Att skapa kontakter och möjlighet för den enskilde att deltaga i samhällslivet.

Att medverka till att den enskilde får en meningsfull fritid och en anpassad daglig verksamhet.

Att se till den enskildes behov och önskemål.

Geografi: Erik Dahlbergsvägen är en gruppbostad med fem lägenheter på samma plan med gemensamhetsutrymme beläget på nedre botten av ett äldreboende.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

Övriga upplysningar: Service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

"Karlshamns kommun Erik Dahlbergsvägens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO