LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Fridhems gruppbostad

Tfn: 0454-81 00 00

Besöksadress: Fridhemsgatan 29, KARLSHAMN
Postadress: Fridhemsgatan 29, 374 41 KARLSHAMN
Föreståndare: Elsie-Marie Hagström, 0454-810 98
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Äldre personer med lätt-måttlig utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: Boendet består av 5 stycken fullvärdiga lägenheter samt en gemensamhetsdel för social samvaro.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Fridhems gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO