Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Möllebackens servicebostad

Tfn: 0454-819 50

Besöksadress: Bodekullsvägen 8A, KARLSHAMN
Postadress: Bodekullsvägen 8A, 374 35 KARLSHAMN
Föreståndare: Enhetschef Agneta Lindblom Eriksson, 0454-819 61
Platsantal: 12
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Verksamhetsinriktning: I verksamheten arbetar personalen med att stödja och motivera de boende i det dagliga livet. De arbetar med att ge de boende dagligt stöd och främja möjligheten till ett självständigt liv.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Möllebackens servicebostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Neuropsykiatriska diagnoser
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO