LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Söker du HVB/LSS eller familjehem? Använd vår kostnadsfria placeringstjänst:  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Musseronvägens servicebostad

Tfn: 0454-819 88

Besöksadress: Musseronvägen 6, KARLSHAMN
Postadress: Musseronvägen 6, 374 40 KARLSHAMN
Föreståndare: Lena C Nilsson
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Musseronvägens servicebostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO