Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Nya Stans servicebostad

Tfn: 0454-819 68

Besöksadress: Södra Fogdelyckegatan 20 B, KARLSHAMN
Postadress: Södra Fogdelyckegatan 20 B, 374 33 KARLSHAMN
Föreståndare: Lena C Nilsson
Platsantal: 12
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna. Personkrets 1.

Verksamhetsinriktning: I verksamheten arbetar personalen med att stödja och motivera de boende i det dagliga livet. De arbetar med de boende dagligt stöd och främja möjligheten till ett självständigt liv.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Nya Stans servicebostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO