Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun Bastasjö Gård

Tfn: 0455-300 183

Besöksadress: Bastasjövägen 87, KARLSKRONA
Postadress: Bastasjövägen 87, 371 92 KARLSKRONA
Föreståndare: Catrin Brissman
Platsantal: 9
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna. Personkrets 1

Verksamhetsinriktning: Bastasjö Gård är ett boende och en daglig verksamhet för personer med autism och utvecklingsstörning. Boendet har fyra hyresgäster och på den dagliga verksamheten arbetar fem deltagare. Verksamheten arbetar kring kommunikation och tydliggörande pedagogik.

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun Bastasjö Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO