Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun Bastasjö Gård

Tfn: 0455-30 01 83

Besöksadress: Bastasjövägen 87, KARLSKRONA
Postadress: Bastasjövägen 87, 371 92 KARLSKRONA
Föreståndare: Områdeschef Lisa Stormlod, 0455-30 38 75
Platsantal: 4+5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Bastasjö Gård är ett boende och en daglig verksamhet för personer med autism och utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: Boendet har fyra hyresgäster och på den dagliga verksamheten arbetar fem deltagare. Verksamheten arbetar kring kommunikation med tydliggörande pedagogik.

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun Bastasjö Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autistiska syndrom
Utvecklingsstörning
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1