Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun Bastasjövägen 86 Boende

Tfn: 0455-32 10 21-22

Besöksadress: Bastasjövägen 86, KARLSKRONA
Postadress: Bastasjövägen 86, 371 92 KARLSKRONA
Föreståndare: Catrin Brissman
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Både kvinnor/ flickor och män/ pojkar

Verksamhetsinriktning: Personkrets 1
Bastasjövägen 86 är boende och daglig verksamhet för personer med autism och utvecklingsstörning. Boendet har sex hyresgäster.
Verksamheten arbetar kring kommunikation med tydliggörande pedagogik.

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun Bastasjövägen 86 Boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autistiska syndrom
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO