Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun gruppboende V. Prinsgatan 1

Tfn: 0455-304 689

Besöksadress: V. Prinsgatan 1, KARLSKRONA
Postadress: V. Prinsgatan 1, 371 32 KARLSKRONA
Föreståndare: Berth Martinsson
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

Övriga upplysningar: Bemanning dygnet runt.

"Karlskrona kommun gruppboende V. Prinsgatan 1" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO