Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun gruppboendet Annebo

Tfn: 0455-305 218

Besöksadress: Trädgårdsmästarevägen 2 C, KARLSKRONA
Postadress: Trädgårdsmästarevägen 2 C, 371 40 KARLSKRONA
Föreståndare: Berth Martinsson
Platsantal: 9
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Personkrets 1. Sex lägenheter i gruppbostad och tre lägenheter i servicebostad. Bemanning dygnet runt.

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun gruppboendet Annebo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO