LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun gruppboendet Polhemsgatan 24

Tfn: 0455-304 641

Besöksadress: Polhemsgatan 24, KARLSKRONA
Postadress: Polhemsgatan 24, 371 40 KARLSKRONA
Föreståndare: Berth Martinsson
Platsantal: 7
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna. Personer med utvecklingsstörning.

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun gruppboendet Polhemsgatan 24" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO