Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun Mobila teamet HO

Tfn: 0455-30 46 42

Besöksadress: Nyhemsvägen 2B, KARLSKRONA
Postadress: Nyhemsvägen 2B, 371 43 KARLSKRONA
Föreståndare: Områdeschef vuxenboende, Margareta Petersson, 0455-30 43 97
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna/ungdomar som flyttar från föräldrahemmet.

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun Mobila teamet HO" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO