Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun S Bellevuevägens gruppbostad

Tfn: 0455-30 30 00

Besöksadress: S Bellevuevägen 3 A, LYCKEBY
Postadress: S Bellevuevägen 3 A, 371 61 LYCKEBY
Föreståndare: Områdeschef Ina Sörnhed, 0455-30 45 67
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna som tillhör personkrets 1.

Verksamhetsinriktning: Fyra lägenheter i gruppbostad och fyra servicelägenheter som är bemannade dygnet runt.

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun S Bellevuevägens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO