LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Jössastigens gruppbostad

Tfn: 0454-30 78 24

Besöksadress: Jössastigen 1, MÖRRUM
Postadress: Jössastigen 1, SE-375 32 MÖRRUM
Föreståndare: Rebecka Persson, 0454-819 76
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Bostad i form av gruppbostad för utvecklingsstörda och rörelsehindrade.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Jössastigens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO