Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona kommun Bohlins väg

Tfn: 0455-30 46 20

Besöksadress: Bohlinsväg 6-8, RÖDEBY
Postadress: Bohlinsväg 6-8, 370 30 RÖDEBY
Föreståndare: Områdeschef Margareta Petersson, 0455-30 43 97
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Äldre vuxna som tillhör personkrets 1 och 2.

Verksamhetsinriktning: Bolins är ett boende för lite äldre personer som inte är så aktiva. De behöver lugn och ro och aktiviteter som är anpassade efter ålder. De boende har även ett stort omvårdnadsbehov.

Huvudman: Karlskrona kommun

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona kommun Bohlins väg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Personkrets
LSS1
LSS3
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO