Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ronneby kommun gruppboende Kompassvägen 12

Tfn: 0457-61 80 00

Besöksadress: Kompassvägen 12, RONNEBY
Postadress: Kompassvägen 12, 372 33 RONNEBY
Föreståndare: Marja-Lena Henrysson
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Gruppbostad till vuxna som hör till personkrets 1 - grav utvecklingsstörning och fysisk funktionsnedsättning.

Huvudman: Ronneby kommun

"Ronneby kommun gruppboende Kompassvägen 12" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO