LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ronneby kommun Gruppbostad Lindblomsvägen 123

Tfn: 0457-61 80 00

Besöksadress: Lindblomsvägen 123, RONNEBY
Postadress: Lindblomsvägen 123, SE-372 33 RONNEBY
Föreståndare: Inger Ohrstedt
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna. Personkrets 1

Verksamhetsinriktning: Gruppbostad

Huvudman: Ronneby kommun

Org nr: 212000-0837

"Ronneby kommun Gruppbostad Lindblomsvägen 123" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO