LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Söker du HVB/LSS eller familjehem? Använd vår kostnadsfria placeringstjänst:  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ronneby Kommun Persborgsvägen

Tfn: 0457-61 76 74

Besöksadress: Persborgsvägen 23, Ronneby
Postadress: 372 36 Ronneby
Föreståndare: Anna Larsson
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna.

Huvudman: Ronneby Kommun

Org nr: 212000-0837

"Ronneby Kommun Persborgsvägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO