LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Bokvägens Gruppbostad

Tfn: 0454-810 00

Besöksadress: Bokvägen 17, SVÄNGSTA
Postadress: Bokvägen 17, 376 37 SVÄNGSTA
Föreståndare: Robert Abrahamsson
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer med utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: Att främja de enskildas möjlighet till ett självständigt liv.

Att skapa kontakter och möjlighet för den enskilde att deltaga i samhällslivet.

Att medverka till att den enskilde får en meningsfull fritid och en anpassad daglig verksamhet.

Att se till den enskildes behov och önskemål.

Geografi: Bokvägens gruppboende är en friliggande enplansvilla beläget i Svängsta. Villan är utrustad med fyra lägenheter. Lägenheterna är handikappanpassade och har en egen uteplats.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

Övriga upplysningar: Boendet har personalbemanning dygnet runt.

"Karlshamns kommun Bokvägens Gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO