Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Recordvägens gruppbostad

Tfn: 0454-81 000

Besöksadress: Recordvägen 34, SVÄNGSTA
Postadress: Recordvägen 34, 376 35 SVÄNGSTA
Föreståndare: Robert Abrahamsson
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för vuxna enligt § 9 § LSS. Gruppbostad för personer som tillhör personkrets 1.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Recordvägens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO