Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bollnäs Boende

Tfn: 0278-12380
Fax: 0278-12382

Besöksadress: Apelvägen 25, BOLLNÄS
Postadress: Apelvägen 25, SE-821 36 BOLLNÄS
Föreståndare: Ulf von Scheele, 027812380
Placeringsansv: Ulf von Scheele, 0768199938
Platsantal: 10 st lägenheter.1-3 rum o kök,med dusch o toalett.
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna,män och kvinnor, 18 år och uppåt.

Verksamhetsinriktning: Ett boende med dygnet runt bemanning för män o kvinnor från 18 år och uppåt, med psykiska funktionshinder, förvärvad/medfödd hjärnskada eller begåvningshandikapp, som kräver ett stort omvårdnadsbehov. Har tillstånd för LSS personkrets 1,2 och 3 samt SOL.
Se vidare vår hemsida boboko.se

Geografi: Boendet finns i Hälsingland i Bollnäs, Gävleborgs län.(ca 10 mil norr om Gävle) Restid med tåg från Stockholm ca 2,5 tim.

Huvudman: Bollnäs boendekooperativ ek förening

Org nr: 769609-0351

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Den tilltänkte boende eller den ansökande instansen kontaktar oss och kommer överens om ett besök här på Bollnäs Boende,alternativt att vi gör ett hembesök, för att utbyta information.Sedan skrivs en remiss,se vidare på vår hemsida, boboko.se. Därefter görs en bedömning om huruvida vi motsvarar den boendes behov. Efter detta görs ett slutgiltigt ställningstagande av båda parter.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Tillgång till gemensam lgh. Öppet 08.00 -22.00. Tvättstuga i huset.
De boende kan om så önskas köpa frukost, lunch, em.fika, middag och kvällsfika till en fast kostnad.

"Bollnäs Boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO