Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Brattbackens LSS

LEDIG PLATS
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna
Besöksadress: Brattbacken 4, Bollnäs
Kommun: Bollnäs
Org nr: 55 67 54-3912
Webbplats: http://www.humana.se/brattbacken

Målgrupp

Brattbacken LSS gruppbostad är belägen i Bollnäs, och välkomnar vuxna personer från 18 år som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd.

Verksamhetsinriktning

Brattbacken erbjuder hög personaltäthet, välutbildad personal och individuellt utformat stöd med god vana att arbeta med utmanande beteenden. När vi talar om individuellt utformat stöd menar vi att den enskilde får stöd för att möjliggöra ett liv likt andra i motsvarande ålder.

Stödet utformas utifrån den enskildes egna önskemål, förutsättningar, behov och intressen och målet är att individen skall uppleva ett självständigt liv.

Vid intresse av plats i Brattbackens gruppbostad gör vi inom Humana en noggrann kartläggning. Kartläggningen syftar till att lära känna den enskildes behov som underlag i anpassning och förberedelse av miljön. Att flytta är en stor process som kan medföra oro, vi vill med hjälp av kartläggningen ge den enskilde bästa möjliga start i sitt nya hem. Vi lägger stor vikt vid att den enskilde, personal och personer som är viktiga för den enskilde görs delaktiga.
Samtliga av Humanas personal utbildas, tillämpar och handleds i de grundläggande arbetssätten tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation i enlighet med de rekommendationer som socialstyrelsen utfärdat för målgruppen. Utöver detta kompetensutvecklas personalen utifrån varje enskilds behov.

Samverkan
Humanas utredningsenhet Neuropsyk Bollnäs har mångårig erfarenhet och god kunskap om arbetssätt, förhållningssätt och bemötande för personer med utmanande beteende. Brattbackens gruppbostad har ett nära samarbete med Neuropsyk i Bollnäs vad gäller kompetensöverföring och kompetensutveckling vid neuropsykiatriska diagnoser och dilemman.
Neuropsyk i Bollnäs är särskilt kunniga inom autism, utvecklingsstörning, svår beteendeproblematik samt andra somatiska- och psykiatriska svårigheter

Geografi

Bostaden är belägen i lugn naturmiljö cirka två kilometer från centrala Bollnäs. Gruppbostaden är byggd för personer som är i behov av lågt stimuli från till exempel grannar, men som samtidigt önskar närhet till fritidsaktiviteter i vacker utemiljö. Brattbacken erbjuder fem fullt utrustade lägenheter med särskilda anpassningar efter den tänkta målgruppen.

Huvudman

Humana LSS Sverige AB

Org nr

55 67 54-3912

Upptagningsområde

Hela landet

Brattbackens LSS ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0722473873
E-postadress: marcus.nygren@humana.se; placering@humana.se

Föreståndare:
Marcus Nygren, 070-299 24 47

Placeringsansvarig:
Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
821 50 Bollnäs

Broschyrer:
Informationsblad
Regionkarta

Sökkategorier

Lagrum
LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Intellektuell funktionsnedsättning

Målgrupp
Kvinnor och män

Personkrets
LSS1

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO