LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Halmstad Kommun Boendestöd Söndrumsgården 4A

Tfn: 035-21 27 39

Besöksadress: Söndrumsgården 2A, HALMSTAD
Postadress: 302 93 HALMSTAD
Föreståndare: Kajsa Rosén, 0703-430644
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Söndrumsgården är en bostad med särskild service LSS, en servicebostad för vuxna.

Servicebostaden är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. En servicebostad består av ett antal fullvärdiga lägenheter som oftast ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Dygnet-runt-stöd erbjuds utifrån personens behov av en fast personalgrupp. Det finns tillgång till gemensamma utrymmen för service och gemenskap.

Huvudman: Halmstad Kommun

Org nr: 212000-1215

"Halmstad Kommun Boendestöd Söndrumsgården 4A" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO