Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kungsbacka Kommun Hammerö gruppbostad

Tfn: 0300-163 70

Besöksadress: Östen Johanssonsgatan 10, Kungsbacka
Postadress: 434 42 Kungsbacka
Föreståndare: Karin Möglebust
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Verksamhetsinriktning: Strukturerat arbete som utgår från de enskildas önskemål och behov. Som stöd används utvecklingsplaner och arbetsplaner.

Huvudman: Kungsbacka Kommun

Org nr: 212000-1256

"Kungsbacka Kommun Hammerö gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO